Sakal ve Bıyık Ekimi

Sakal & Bıyık Ekimi

Sakal ve bıyıklar, erkek imajının önemli bir parçalarıdır. Genetik faktörler, cilt hastalıkları ya da çeşitli dış etkenler yüzünden sakal ve bıyıkların çıkmaması, seyrek çıkması ya da dökülmesi, farklı yaşlardan pek çok erkek için önemli bir sorun haline gelebilir. Bu noktada devreye giren, sakal ve bıyık ekimi adını verdiğimiz işlemler ile, sakal – bıyık eksikliği olan erkeklere kalıcı ve tatmin edici bir çözüm sunabiliyoruz.

Sakal & Bıyık Ekimi Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, saç ekiminde olduğu gibi sakal ve bıyık ekim işlemlerinde de herhangi bir cerrahi müdahale olmaz; dolayısıyla ekim yapılacak alanda kalıcı bir iz kesinlikle meydana gelmez. Sakal bıyık ekimini kısaca özetleyecek olursak, bu işlem vücutta kılların sağlıklı bir şekilde çıktığı bir noktadan(bu noktaya donör bölge denir; çoğunlukla ense tercih edilir) alınan sağlıklı saç köklerinin, bıyık ya da sakalın bulunmadığı alana tek tek ekilmesi ile yapılır. Saç ekiminde de kullanılan bu yöntem, FUE(Follicular Unit Extraction – Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) olarak bilinir, ve günümüzde global çapta en çok kullanılan ve en iyi sonuçları veren metottur. Bu işlem, 20 yaşını geçmiş olan, ve operasyona engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan her bireye uygulanabilir.

Sakal ve bıyık ekimi operasyonunun aşamalarına dair detayları, aşağıda bulabilirsiniz:

Sakal & Bıyık Ekimi Sonrası

Sakal – bıyık ekim operasyonunun ardından, ilk 24 – 48 saat arasında hastanın yüzünü yıkamaması gerekir. Ekim işlemini takip eden 2 – 3 günlük süreçte de sivilce benzeri küçük kırmızı noktaların oluşması tamamen normaldir; bu noktalar herhangi bir tedavi gerektirmeden 1 hafta gibi bir zaman içinde kendi kendine kaybolur. Ekim işlemi bittiği andan itibaren uzamaya başlayan bıyık ve sakallar, 10 gün geçtikten sonra isteğe bağlı bir şekilde makas kullanılarak kısaltılabilir; fakat ilk tıraş işleminin, kıl köklerinin tamamen tutunması için gereken 30 günlük süreden sonra yapılması gerekir.

1. Aşama – Lokal Anestezi, Kıl Köklerinin Alınması

Kişinin isteğine ve ihtiyacına göre bıyık veya sakal ekimi yapılacak bölgenin belirlendiği, ve ekim için gerekecek greft(kıl kökü) sayısının hesaplandığı bu aşamada; öncelikle kafanın arkasında, iki kulak arasında yer alan bölgeden, ekimde kullanılacak sağlıklı kıl köklerinin alınacağı alan uyuşturulur. Daha sonra, mikro motor olarak bilinen özel aletler kullanılarak kıl folikülleri alınır, ve temizlenmelerinin ardından özel bir solüsyonlarda bekletilmek için dizilirler. Bu işlem, alınacak kıl köklerinin sayısına ve işlem yapılacak cildin yapısına göre değişebilse de, ortalama olarak 2 saat sürer.

2. Aşama - Ekim İşlemi İçin Gerekli Kanalların Açılması

Ekim öncesi 2. aşamada; bıyık ya da sakal ekiminin yapılacağı alana lokal anestezi uygulanır. Alanın uyuşmasından sonra, sakal ve bıyıkların çıktığı doğal yönler dikkate alınarak, kıl köklerinin ekiminin yapılacağı kanallar açılır. Bu işlemin süresi, ekilecek olan greft sayısına göre değişebilse de, ortalama 1 saat sürer. Bu süre içinde, ekim yapılacak olan kişi de operasyona hazır hale getirilir.

3. Aşama – Ekim İşlemi

Ekim işleminin gerçekleşeceği 3. aşamada, önceden alınıp hazırlanmış olan kıl kökleri, ekim için açılmış olan kanallara ekilir. Ortalama 1.000 – 3.000 arasında kıl kökünün kullanıldığı bıyık – sakal ekiminin bu son aşaması, 2 saati bulur. Böylelikle bütün operasyon, 5 – 6 saat gibi bir zamana yayılmış olur. Sakal ekimi için 1.500-2.000, bıyık ekimi için ise 400-800 arası kıl kökü kullanılır.